Przejdź do treści

Drugie rekolekcyjne spotkanie było zatytułowane: JESTEM UCZNIEM JEZUSA - wzrastanie duchowe.

Ks. Jarosław Ogrodniczak zachęcał nas, byśmy nadali wysoki priorytet dbaniu o nasze życie duchowe przez modlitwę, spowiedź i lekturę duchową, a także słuchali natchnień Ducha Świętego.

Każdy tydzień rekolekcji to nie tylko spotkanie w środę, ale również indywidualne spotykanie się z Panem i Jego Słowem każdego dnia. Poniżej znajdziecie materiały wspierające ten proces.

Pobierz broszurę z materiałami do pracy indywidualnej...

Pobierz ogólne wprowadzenie do codziennej modlitwy Słowem Bożym...