Przejdź do treści

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na cykl spotkań otwartych pn."Spotkania ze słowem Bożym"

Kolejne spotkanie 20 lutego 2024r.

W życiu chrześcijanina słuchanie i rozumienie Słowa Bożego wypływa z jego uczestnictwa w prorockiej misji Jezusa Chrystusa. Jest ono wyjątkowym miejscem spotkania człowieka z Bogiem, z Jezusem Chrystusem, Słowem Bożym.

Rozważanie słowa Bożego